Zorgkantoor

Het Zorgkantoor heeft ouders aangezet tot fraude door geld wat over was terug te storten met de mededeling: “Laat Vrienden van Tom het maar factureren, die hebben het nodig”. (fysieke overschrijvingen aanwezig). Medewerkers Zorgkantoor mochten niet getuigen in mijn proces.
Vóór mijn proces heeft het Zorgkantoor delen uit mijn strafdossier gebruikt (niet geanonimiseerd) tegen ouders. Mijn strafdossier, verkregen door het OM, lag al op straat voor mijn veroordeling.
Het Zorgkantoor heeft jarenlang de verantwoordingen van ouders incl. de interne controles goed gekeurd. Deze controles lieten ze uitvoeren online door goedkope werknemers in Marokko. Vanaf mijn arrestatie proberen ze bij ouders PGB’s terug te halen. De reden die ze aanvoeren is: De zorg was niet toereikend! Dat ze daarmee voorbij gaan aan het positieve inspectierapport en de wettelijke vereisten waaraan de geleverde zorg moest voldoen maalt niemand om.