Veroordelingen

Voor er naar de veroordelingen gekeken kan worden eerst even een paar feiten. Die feiten zijn de reden waarom mijn advocate het Hof vroeg niet ontvankelijk te verklaren. Alles bij elkaar opgeteld is er geen sprake geweest van een eerlijk proces.

 1. Voorafgaand aan mijn arrestatie heb ik me 5x gemeld. Bij VWS, 2x bij de politie, recherche en Zorgkantoor. Daarvan zijn tapgesprekken aanwezig. Toch heeft de officier volgehouden tot 6 maanden na mijn arrestatie dat ik vluchtgevaarlijk zou zijn.
 2. Ik zou een week na mijn arrestatie gaan trouwen in Turkije. Ondanks dat de trouwkaart is overlegd, ik me dus gemeld had, en dat ook heb doorgegeven deed de officier het naar de media overkomen als zijnde ik zou vluchten. De groepen van Vrienden van Tom gingen echter ook die week naar Turkije. Dus ik zou vluchten en dan 150 kinderen met een stoornis meenemen?
 3. De media stond in de straat te wachten tot het arrestatieteam zou komen.
 4. 32 Gewapenden mannen met kogelvrije vesten, 3 geblindeerde auto’s, een hulpofficier en hulprechter kwamen eraan te pas om me voor de deur klem te rijden en te arresteren op verdenking van …….fraude. Mijn arrestatie was er 1 waar een maffiabaas of Holleeder jaloers op geweest zou zijn.
 5. Mijn 2 minderjarige kinderen bleven alleen achter. Zoon werd zelfs nog opgesloten in zijn kamer. 12 jaar en autistisch. Dochter net uit revalidatiecentrum en 15 jaar bleef kapot achter met haar broertje.
 6. Tijdens mijn 1e verhoor “bekende” ik. De verhoorders waren hilarisch. Ik bekende echter niets. Ik vertelde eerlijk hoe het eraan toeging met medeweten van Zorgkantoor, VWS, voogden en alle betrokkenen.
 7. Terwijl ik in alle beperkingen zat denderde de media door mijn huis en kantoor.
 8. Ik heb in 2011/2012 zelf gevraagd om een boekenonderzoek nadat de nieuwe accountant aangaf dat er administratie ontbrak.
 9. Ik heb een advocaat genomen en aangifte gedaan tegen de oude boekhouder ivm het niet terug geven van de volledige administratie zowel privé als zakelijk.
 10. Ik ben afgemaakt door de officier tijdens een zitting want ik maakte snoepreisjes met de kinderen. Nog nooit werd er zo hard gewerkt als juist in die weken buiten de reguliere weken en weekenden om. Die snoepreisjes mogen nu. Vorige week werd bekend gemaakt dat je nu 13 weken vanuit het PGB naar het buitenland mag. Los daarvan, ten tijde van mijn arrestatie (en nu nog) ging bv Be Active uit Almere met kinderen naar Cambodja en Suriname. Dit mocht en mag blijkbaar nog steeds.
 11. Tijdens al mijn verhoren gaf ik aan PTSS te hebben waardoor ik constant in paniek was en aangifte te willen doen. Dat werd me verboden.
 12. Lijsten van kinderen aan wie ik zorg verleende ten tijde van mijn arrestatie namen zijn omgewisseld. Deze lijst is later gebruikt om de namen die erop staan aan te klagen.
 13. Belangrijke getuigen voor mij mochten allemaal niet getuigen en kregen een spraakverbod.
 14. De avond voor mijn 1e verlof werd er een briefje onder de deur door geschoven dat het verlof werd ingetrokken ivm nabestaanden. Die waren er niet. Ik zat er voor fraude.
 15. Mijn zoon werd nadat hij me meermaals had bezocht de toegang tot de PI geweigerd omdat hij geen legitimatie bij zich had. Een kopie daarvan  stond echter in het systeem van de PI en hij was 12. Volgens de regels van de PI is bij 14 legitimatie verplicht. Dit autistische mannetje van 12 jaar oud had 3 uur gereisd om zijn moeder te kunnen zien. Hij is daarna nooit meer op de reguliere bezoekuren geweest maar kwam 1x in de maand 1,5 uur op moeder/kinddag.
 16. Tapgesprekken zijn niet juist weer gegeven en gemanipuleerd. Mijn advocate kreeg niet genoeg uren vergoed om de tapgesprekken volledig af te luisteren. Zij heeft hierover geklaagd bij de rechter maar die schoof het terzijde.
 17. Mijn strafdossier lag bij het Zorgkantoor nog voor ik veroordeeld was. Het Zorgkantoor gebruikte uit mijn strafdossier stukken ongeannonimiseerd in brieven naar ouders toe.
 18. De Telegraaf zette mijn minderjarige dochter op de voorpagina van de zaterdageditie ivm het “publiekelijk belang”.
 19. Getuigen waaronder Desiree van Doremalen, Rob Assenberg en Saskia Moesbergen liegen tijdens hun getuigenverhoor onder ede en plegen meineed. De officier grijpt niet in.
 20. Ik werd ervan beschuldigd huizen, boten, geld enz in Turkije te hebben. Er is groot onderzoek naar gedaan en niets gevonden.
 21. Bij Center Parcs wordt verzuimd opgave te vragen van contante betalingen. Na mijn detentie bleek ik er € 125.000,00 contant betaald te hebben. Geld wat ik volgens de officier had vergokt.
 22. 2 Jaar na mijn detentie komt er administratie terug van het OM. Als je het contant betaald bij Center Parcs erbij op telt kom je op een bedrag van € 672.000,00 euro. Ik ben voor € 684.000,00 euro veroordeeld. De bonnen ontbreken dus van  € 12.000,00  in 7 jaar tijd met 52 werknemers.
 23. Ik ben veroordeeld vanaf 1-1-2008. De administratie van geheel 2008 vond ik in de schuur. Die waren ze vergeten mee te nemen tijdens de huiszoeking.
 24. De curator nam het zorggeld in beslag van zoon met toestemming van de rechter commissaris. Achteraf blijkt dat dat niet mag. Dit had moeten worden terug gestort naar het Zorgkantoor. Reactie curator: uw naam stond ook op die rekening. Klopt. Was een vereiste van het Zorgkantoor.
 25. Na de uitspraak van de rechter werd ik buiten de zaal opnieuw gearresteerd. Ik moest mijn Hoger Beroep in detentie afwachten. Door de PTSS ging ik daar kapot. Ik verloor 60 kg, sneed door paniekaanvallen mijn pols door, brak er mijn voet, nam een overdosis medicijnen enz. De officier had DE oplossing. Als ik mijn Hoger Beroep in zou trekken zou zij dat ook doen en zou er een einddatum komen. Omdat de verwachting was dat ik het niet zou overleven is dat gebeurt. Herziening is de logische stap die erop volgt maar dan in ieder geval in “vrijheid”.
 26. De officier noemde me een “geslepen” fraudeur. Echter zo geslepen dat ik dan met 7 ton op de bank ging zitten wachten tot ik gearresteerd werd terwijl ik er met miljoenen vandoor had kunnen gaan, ik nooit subsidies heb aangevraagd en alles keurig via de rekeningen deed terwijl er tot begin 2011 ook contant betaald mocht worden>
 27. 3 Onafhankelijke rechters hebben in zaken tegen vervolgde ouders gemald dat er niets van de hele zaak klopt en deze overnieuw gedaan zou moeten worden.
 28. De invorderingsmaatregel is met ruim 2 ton verlaagd omdat niet vast is komen te staan dat ik PGB geld vergokt zou hebben volgens deze rechter.
 29. Art 12 procedure werd afgewezen omdat ik geen aangifte gedaan zou hebben. Kopieën van een deel van de aangiftes staan inmiddels online en zijn ook naar het OM gestuurd.