Tijdlijn

2003 Bij zoon wordt als 1 vd jongsten in NL Conduct Disorder, ASS en ADHD vastgesteld met name zijn agressie is funest voor het gezin en sociale leven. Ik ben de enige die hem kan benaderen.

2007 Ik richt de Stichting Vrienden van Tom op en het wordt een succes. Binnen een jaar 52 medewerkers en landelijk opererend.

2008 Dochter wordt aangerand. Zoon is compleet onhandelbaar en thuis lopen we 1 op 1 24/7 met de kinderen om de veiligheid van dochter te kunnen garanderen. Op die manier is het te doen.

2009 Vrienden van Tom wordt besproken tijden de evaluatie vd wet op de Jeugdzorg in de 2e kamer. Donner en Rouvoet komen onder vuur te liggen. De SP vraagt me voor de politiek. Ik weiger. Ook Rita Verdonk mailt me ivm samenwerking. Ik weiger opnieuw.

Ook in 2009 wordt Rouvoet gedwongen 1300 kinderen naar een behandelzetting te sturen. Deze zitten op dat moment onterecht in de jeugdgevangenis omdat er nergens plek is. Samen met Misplaatst hebben we hem het vuur aan zijn schenen gelegd. Hij moest ivm schenden rechten kind.

2010 mijn boek: “moeilijk voor zichzelf en de omgeving” komt uit en wordt een bestseller in de groepen ouders en scholen voor kinderen met gedragsproblemen. Nog steeds te koop bij Bol.com en Bruna o.a

2011 Mijn recidiverende kanker is terug en ik wordt geopereerd. Ik ga samen met vennoot. 5 maanden later stapt ze op, ontslaat Rebecca A en neemt mijn boekhouder stiekem mee en probeert mijn netwerk over te nemen. Het gevecht begint via de advocaat om mijn administratie terug te krijgen. Ik wordt vanaf dat moment telefonisch bedreigd, er worden valse meldingen gedaan over kinderen die op kantoor zouden slapen, over brandveiligheid in mijn crisisopvang, over het mishandelen van mijn eigen kinderen en ik doe aangiftes, ga overal achteraan. In september gooi ik de boekhouder eruit. Intussen vang ik de kinderen van Bureau Jeugdzorg op. Zij het geld, ik de zorg. Ze mochten tijdens mijn proces later niet getuigen evenals de medewerkers van het Zorgkantoor.

2012 Gevecht om administratie gaat door. Voormalig boekhouder (lees ik later in strafdossier) stapt naar de FIOD om daar mede te delen dat mijn administratie niet klopt (dat klopt want die had hij nog steeds).

12 April 2013 Ik word gearresteerd en in alle beperkingen gezet. Vanaf een week voor mijn arrestatie heb ik me 4x gemeld (blijkt ook uit tapgesprekken). Mijn voorarrest wordt 2x met 90 dagen verlengt. De OvJ houdt vol dat ik vluchtgevaarlijk ben. Ik zit 6 maanden in complete afzondering in het HvB.

13 April 2013 Desiree Doremalen doet melding van mishandeling bij BJZ. Direct na mijn arrestatie is ze bij VWS en OCW begonnen. Ze drinkt koffie met Eric Gerrits (secretaris generaal VWS) en v Rijn (staatssecretaris) en ik bezit documenten van prive gesprekken tussen ze. Vrienden van Tom wordt tijdens mijn voorarrest failliet verklaard. Dit terwijl er geen schulden zijn op moment dat ik wordt gearresteerd

6 Oktober 2013 Ik wordt geschorst hangende het proces.

13 Oktober verhoord door de leerplichtambtenaar waarom dochter niet naar school ging. Ze kwam net uit revalidatiecentrum en er was geen passend onderwijs voor haar. Het PV dat ze opmaakt gaat direct naar het OM. Ik weiger het te tekenen. (later wordt ik veroordeeld omdat ik tijdens mijn detentie mijn dochter niet naar school bracht!!!!).

December 2013 Mijn strafdossier ligt op straat (ver voor mijn veroordeling). Zowel de Telegraaf als het Zorgkantoor gebruiken delen uit het strafdossier ongeannonimiseerd. Delen vd administratie komen terug van het OM. De helft ontbreekt. In de schuur vind ik bij het pakken vd kerstspullen de administratie van 2008. Ik ben veroordeeld va 1-1-2008 maar de administratie over 2008 hadden ze dus niet en hebben ze ook nooit gehad. Mijn advocate heeft dat direct aangegeven bij de OvJ maar geen reactie. Ook heeft mijn advocaat het in haar pleidooi meegenomen.

1 en 4 April 2014 zittingsdagen. Advocaat vraagt hof niet ontvankelijk te verklaren. De voltallige Nederlandse pers was aanwezig. Van Telegraaf tot SBS6 Iedereen die voor me kon getuigen mocht niet getuigen. Van medewerkers Zorgkantoor tot BJZ iedereen werd geweigerd. Tapgesprekken gemanipuleerd en niet juist weer gegeven. Administratie kwijt geraakt bij het OM. Uit getuigenverhoren (oa boekhouder) blijkt dat hij vreselijk tegenstrijdig verklaard en liegt. Toch grijpt de OvJ niet in op meineed. Ook oud vennoot (Saskia Moesbergen) liegt onder ede en heeft zelfs een brief gestuurd naar het OM na mijn arrestatie met iemand anders naam eronder. Deze naam is ook gehoord en verklaarde dat vennoot die gestuurd had en zij geen toestemming had gegeven haar naam eronder te zetten. Brief is in mijn bezit en zit ook in strafdossier. Weer grijpt de OvJ niet in op meineed. De OvJ doet overkomen of ik 7 ton vergokt heb. Dat is pertinent niet waar maar de kranten staan vol over PGB fraude en v Rijn kondigt harde maatregelen aan. Mijn minderjarige dochter staat op de voorpagina vd Telegraaf zaterdageditie. Aparte is dat boekhouder connecties heeft bij FIOD, Desiree Doremalen bij VWS en Rebecca Albers zoekt de media. Ze kennen elkaar allemaal. Hebben zelfs samen gewerkt allemaal.

Aan het einde vd zittingsdagen zegt de rechter dat ik verplicht ben naar de uitspraak te komen op 18 April 2014 (goede vrijdag).

18 April 2014 Uitspraak. 20 Maanden waarvan 6 voorwaardelijk en geen vak verbod en ik loop naar buiten met advocaat om de media te woord staan. Uiteraard ga ik in hoger beroep. Buiten echter wordt ik op mijn schouder getikt door de parketpolitie en in hechtenis genomen weer onder het oog van alle media. Mijn kinderen mocht ik niet meer bellen. Mama kwam weer niet huis.

Mei 2014 Opnieuw een maand HvB terwijl ik naar gevangenis zou moeten. Het gaat slecht. Mijn advocate begint een procedure om af te dwingen dat ik naar gevangenis wordt overgeplaatst. Gedesorieenteerd, paniekaanvallen, opnieuw ernstig gewichtsverlies, dreigen en treiteren vanuit het OM, kinderen wordt bezoek geweigerd enz. Het PI personeel red me. Aan iemand voor me op de lijst voor overplaatsing wordt gevraagd of ze wil ruilen met me uiteraard tegen “vergoeding”. Ze gaat akkoord en ik wordt overgeplaatst. Dezelfde week dreigde Scheveningen, het personeel heeft dat voorkomen. Direct gaat cel open en ik krijg “met onderlinge afspraken met het personeel” heel veel vrijheid. Zo mag ik in het personeelsrestaurant werken wat normaal alleen bestemd is voor “open” gedetineerden. Mijn advocaat adviseert me mijn HB in te trekken omdat de kinderen en ik eraan onderdoor gaan en ze vanuit het OM dreigden te rekken zodat ze me vast konden houden.. “Je kunt altijd nog herziening aanvragen” waren de  woorden van mijn advocate. Achteraf had ik nooit mijn hoger beroep in moeten trekken maar doordat ik herziening kon starten gaf me dat hoop en kon ik in ieder geval naar huis, naar mijnkinderen.Ik trok mijn HB in en direct komt er een dag dat ik vervroegd in vrijheid gesteld word. 11-11-2014.

Mijn verlof wordt nog geen week later ingetrokken ivm nabestaanden. Er waren geen nabestaanden en ik dien een klacht in. De OvJ geeft als antwoord dat ze van niets weet over intrekken verlof. Pas 2 maanden later (proceduretijd) mag ik op verlof. Op de dag dat mijn dochter 18 wordt mag ik ’s morgens om 9 uur de PI verlaten voor 48 uur.

September 2014 Ik wordt overgeplaatst naar open op hetzelfde terrein en mag de weekenden weg. Wel op ander adres want….nabestaanden. Ik geef het adres op van de buurvrouw wiens tuin aan de mijne grenst en het wordt geaccepteerd. Ik ben dus gewoon thuis dat weekend met de kinderen.

In mijn 2e detentie wordt ook Onzichtbaar Anders failliet verklaard. Ook zonder schulden. Ook tijdens mijn 2e detentie moet ik voorkomen in Lelystad ivm Shirley die niet naar school ging. Ik krijg een boete van 400 euro omdat ik haar tijdens mijn detentie niet naar school heb gebracht. Dochter krijgt vlak voor haar 18e een OTS want de voogd zou haar wel naar school helpen. Nooit gebeurd uiteraard. Ze is nooit meer terug gegaan naar school. Wat mij met 52 goed opgeleide medewerkers niet lukte, passend onderwijs voor haar te vinden, lukte uiteraard de voogd in haar eentje met 32 dossiers per week ook niet.

De curator komt op bezoek in de PI. Bekend wordt gemaakt dat van alle huizen, boten, auto’s en geld er niets gevonden is. Niet in Nederland en niet in Turkije waar grondig onderzoek is verricht. Uiteraard verschijnt dit niet in de media. Aangifte tegen boekhouder wordt me geweigerd. Bij elk verhoor geef ik aan aangifte te willen doen en ook geef ik aan PTSS te hebben en niet goed kan verklaren daardoor. Pas na detentie in 2015 wordt de aangifte opgenomen door de recherche in Almere. Deze staan versteld. Overleggen met de OvJ en deze weigert vervolging boekhouder. Advies: start maar art 12 procedure maar deze aangifte krijg je niet mee want wordt gezien als getuigenverklaring mocht de boekhouder ooit wel worden vervolgt.

11-11-2014 Vervroegd vrij. Verplicht te werken bij kringloop Almere. 2 Minderjarige kinderen thuis, geen inkomen, geen eten enz enz. Politie belde om de haverklap aan, reed door straat en ik paniek op paniekaanval. OM dreigt of naar “werk” of rest vd tijd uitzitten tot officieele ivs. Ik raak vreselijk in paniek en zak in elkaar waar de kinderen bij zijn. Dochter belt ambulance en die constateert hartproblemen. In detentie ook 3x opgehaald met ambulance maar directie weigerde katheterisatie omdat ik op korte termijn vrij zou zijn. De kosten overigens voor medische hulp in detentie zijn op mijn conto geschreven. Tot op de dag van vandaag weigert het Zilveren Kruis (wat ook het zorgkantoor was) dat te corrigeren ondanks 4x detentieverklaring opgestuurd te hebben. Ik wordt gekatheteriseerd en weer zijn mijn kinderen helemaal van slag. Zoon met zijn autisme valt uit op school (speciaal onderwijs) en school en ik trekken aan de bel. Vanaf mijn arrestatie heeft zoon geen zorg meer. Daarvoor 24/7. Zorg wordt geweigerd want….moeder heeft gefraudeerd.

Ook in November 2014 vraag ik bijstand aan voor het eerst van mijn leven. 3 maanden later wordt dat toegekend. 3 Maanden komen vrienden eten brengen en overleven we. Er zijn dagen dat we niet eten. Mijn huur was 840 euro, bijstand 950 euro, Ik werd gekort want mijn dochter was 18 geworden. Dochter die in behandeling was en geen inkomen had. Ik liep een huurachterstand op. Kon rekeningen niet meer betalen. In Januari ga ik opnieuw in behandeling voor CPTSS. In Februari stop ik op advies psychiater. Te getraumatiseerd. Behandeling is levensgevaarlijk op dat moment.

Opnieuw word ik opgenomen. Longontsteking die niet over gaat. Weer 2 weken ziekenhuis en weer 2 weken zorg afhankelijke kinderen alleen thuis.

Juni 2015 Er zit niets anders op dan vertrekken.

Sept 2015 Zoon gaat terug naar Nederland. Geen inkomen, geen school, ik kon niet voor hem zorgen. In NL niet en in TR niet. Hartverscheurend is het afscheid op het vliegveld. Zijn zusje zakt na zijn vertrek in elkaar in de hal. Nadat zij ’s avonds is gaan slapen heb ik mijn ogen uit mijn kop gejankt en mezelf bezworen nooit op te geven. Niet voor mijn en niet voor al die andere kinderen.

Januari 2016 Ik moet getuigen in Nederland. Advocaat vraagt om vrijgeleide maar was niet nodig volgens OM. Op schiphol wordt ik gearresteerd. 3 Uur later weer vrijgelaten en ik laat weten alleen te komen getuigen als vrijgeleide er is zodat ik land onbelemmerd kan verlaten.

Maart 2016 Mijn vader overlijd. Ik kan niet naar NL. Geen geld voor ticket, geen inkomen.

April 2016 Ik richt de Partij voor de Kinderbelangen op met alleen internet tot mijn beschikking. Het duurt niet lang voor ze erachter zijn dat ik erachter zit.

Juli 2016 Iemand uit andere politieke partij haalt me naar NL. Ik schrijf me in in Ede en vraag bijstand aan. Ik schrijf een brief naar het UWV ivm volledig afkeuren. Intussen verblijf ik op Center Parcs. Ede dwingt me na veel discussie in December in 1 kamer te gaan wonen met zoon waar ik op de grond sliep. Niet erg, we waren samen. Ik kreeg 39 euro om van te leven per week met mijn zoon. Ziektekosten kon ik niet betalen. Na 4 weken kreeg ik nog 39 euro om van te leven. Onhoudbaar.

Oktober 2016 UWV kent WAO toe maar wordt direct weer ingetrokken. Ik ga in bezwaar.

December 2016 ik wordt opgenomen in het ziekenhuis met longontsteking (liep in zomerkleding in de sneeuw) Tom zat opnieuw alleen met zijn autisme in 1 kamertje op 8 hoog in Ede. Ik verliet het ziekenhuis om voor hem te zorgen. Ook wordt bekend dat ik mee doe aan de landelijke verkiezingen in Maart 2017. Dezelfde dag moet ik met Tom verschijnen bij de Gemeente Ede. Daar wordt ik indirect verhoord. Er wordt me gezegd dat ik geen auto meer mag lenen, niets meer aan mag nemen van anderen (werd gezien als inkomen) enz enz enz. Pas na het gesprek van 2 uur maken ze bekend dat er iemand bij zat vd afdeling bijstandsfraude. Direct na het gesprek wordt ik uit de file geplukt door een motoragent. De auto waarin ik rijd (van iemand uit politiek) wordt in beslag genomen, ik wordt met minderjarige zoon erbij gearresteerd ivm openstaande boete leerplicht dochter (was omgezet in detentie) en naar politiebureau gebracht. De boete werd direct betaald door vrienden en ik mocht weer gaan.

Ter verduidelijking: Ede werkt samen met de Johanniterstichting. Deze vangen daklozen op. De Gemeente stort 602 euro van de daklozenuitkering naar de Johanniterstichting. #participatie

Januari 2017 Ik kan niet meer lopen. Uitval in beide benen en arts wil niet komen. Zoon belt de alarmcentrale en de ambulance komt Opnieuw wordt ik afgevoerd en 3 dagen knock out gehouden ivm ondraaglijke pijn in mijn rug en uitval in beide benen. Zoon zit opnieuw alleen. Weer verlaat ik het ziekenhuis om bij mijn zoon te kunnen zijn. Artsen zijn het er niet mee eens en ik leg eea uit. Op de grond slapen is geen optie meer en de artsen zorgen ervoor dat er nog dezelfde dag een medisch bed geleverd wordt. Met morfine en 06 nummer van arts verlaat ik het ziekenhuis.

Een dag later telefoon van Gemeente Ede. Ik moet me terug trekken uit de verkiezingen (was in gesprek daarvoor ook al aangegeven). Ik weiger en beroep me op mijn grondrechten. 3 Uur later telefoon uit Den Haag. De raad vd Kinderbescherming. Het hoog risico team van VWS. Ede had een melding gedaan dat ik suiicidaal zou zijn en niet voor mijn zoon kon zorgen. Vanaf dat moment staat de politie voor de deur 3 dagen lang 24 uur per dag. Een vriend in Turkije zorgt ervoor dat ik wordt opgehaald met zoon door iemand met een Duits kenteken. Als een dief in de nacht vertrekken we.

Maart 2017 Terug naar NL ivm verkiezingen en 2 hoorzittingen UWV. De 2e kamer haal ik uiteraard niet (weer bashen en haatcampagne) maar de hoorzitting win ik. Zoon blijft achter en krijgt een OTS vanuit het hoog risico team Den Haag omdat zijn moeder zo “gevaarlijk” is. We lachen erom!

Juni 2017 Zoon pakt zijn paspoort, reist met OTS het land uit en stapt in een vliegtuig. 2 Dagen later belt de voogd. Als ik hem niet onmiddellijk terug stuur geeft ze me aan voor ontvoering. Zoon is intussen 16 jaar, heeft een IQ van 137 en is bijna 2 meter. Ik lach haar uit, wens haar succes en hang op. Intussen spreek ik met zoon en leg hem uit dat het beter is voor hem in NL. Qua school, qua vrienden enz enz en dat ik zijn moeder ben en er altijd voor hem ben of ik nou in de gevangenis zit, in Turkije ben of op de maan, ik ben er altijd en dat is ook zo dat weet hij. :s Nachts huil ik mijn hart uit mijn lijf maar dat hoeft hij niet te weten. Ik moet sterk zijn, juist voor hem. Het beste voor hem willen en in mijn omgeving is teveel ellende voor een autistische jongen. Als inkomen enz stabiel zouden zijn had ik het niet in mijn hoofd gehaald hem terug te sturen. Hij gaat terug en de voogd komt met een vernietigend rapport over me (ik had ook niet anders verwacht). Ik werkte 12 jaar tegen de JZ in zijn huidige toestand en ken de rapportages als mijn broekzak. Iedereen lacht erom en met de wetenschap dat zoon over een jaar en 3 mnd 18 wordt besluiten we het zo te laten. Bezwaar en zittingen gaan duren tot zijn 33e en vreet alleen maar geld en energie en ik heb beide niet. Intussen ga ik eraan kapot als moeder maar het zij zo.

April 2018  OTS bij zoon gaat eraf want…het gaat goed????!