Scheefstanden

opgejaagdddo 2

Na Marcel volgde er al snel meerdere kinderen die voor korte of lange tijd een plekje nodig hadden.

Crisisopvang

We schrijven 2009. Het huis raakte vol. Ik had inmiddels vier kinderen met een beperking. Drie daarvan hadden extra veel zorg nodig en ik kon ze niet meer de aandacht geven die ze nodig hadden. Mijn dochter had ook zorg nodig, andere zorg dan de drie andere kinderen doordat ze eerder hersenvliesontsteking had gehad. Los daarvan had mijn zoon een ernstige vorm van astma waardoor hij meerdere keren per dag elektronisch verneveld moest worden en door zijn stoornis en autisme 24 uur per dag aandacht vroeg. Meestal negatieve aandacht. Ik besloot mijn koophuis te verlaten met mijn eigen kinderen en een huis erbij te gaan huren waar ik met mijn kinderen kon gaan wonen. Het koophuis zou dan volledig worden gebruikt als crisisopvang voor kinderen.

Uitbehandeld

Bureau Jeugdzorg Zaandam vroeg om plaatsing van twee van hun pupillen. Een vierjarig jongetje en een jongen van 16. De 4-jarige had gezien hoe zijn vader zijn moeder had vermoord met een mes. Zowel zijn broertje als hij waren in een pleeggezin geplaatst maar aan deze plaatsing kwam voor hem een eind doordat hij agressief was. Het vermoeden was dat er, buiten zijn trauma, meer speelde en het pleeggezin gaf aan hem niet langer te kunnen opvangen. De 16-jarige had twee jaar op de Hoenderloo Groep doorgebracht en was ‘uitbehandeld’. Dat ‘uitbehandeld zijn’ hield in dat er andere kinderen op een plek binnen Hoenderloo Groep op een wachtlijst stonden waarvoor de instelling meer geld kreeg. Los daarvan ontvingen ze bij Hoenderloo Groep geld vanuit de Zorg In Natura (ZIN) waarvan de tarieven vele malen hoger liggen dan de tarieven vanuit het Persoons Gebonden Budget, de PGB.

Kosten

Beide jongens werden vrijwel tegelijk bij mij geplaatst. Voor de jongste was er al een PGB voorhanden, voor de oudste moest deze nog worden aangevraagd. Op dat moment liepen er nog twee aanvragen voor kinderen in de crisisopvang. Een PGB aanvraag duurde alles bij elkaar drie maanden. Iedereen die ooit met een telraam heeft gewerkt op de kleuterschool begrijpt dat je van twee PGB’s (het PGB van Marcel en van de vierjarige) geen huur, elektra, kleding, salarissen van medewerkers, eten en verder alles wat de verzorging van vier kinderen nou eenmaal aan kosten met zich mee brengt kunt betalen.

Schipperen

Ik besprak dat met de voogden van de kinderen en de medewerkers van het Zorgkantoor. Realistisch gezien kregen we voor de 4-jarige € 500,00 per maand teveel. Letterlijk is er gezegd door de voogden uit Zaandam: Gebruik die € 500,00 die je per maand teveel hebt van hem maar voor de ander door ons geplaatste jongen dan hebben jullie in ieder geval iets. Dat dat fraude is, geloof me, ik heb daar nooit één seconde over nagedacht of bij stil gestaan. Overigens was intussen de aanvraag de deur uit voor de andere twee kinderen.

De Uithuisplaatsing

Ongeveer een maand voor dit speelde werd ik gebeld vanuit de rechtbank. Daar speelde een hoger beroep in verband met de Uit Huis Plaatsing (UHP) van een 15-jarige behoorlijk intelligente jongen. Deze jongen had ODD en was agressief tegen zijn ouders en zusje, spijbelde en voldeed in alles aan het beeld van een kind met ODD. Ouders waren het niet eens geweest met de uit huis plaatsing en vochten het aan. Intussen was de jongen al op Glenn Mills geplaatst. Een heropvoedingskamp voor ontspoorde jongeren gerund door justitie. Overigens was de Glenn Mills methode omstreden en na meerdere incidenten in 2009 gestopt met de Amerikaanse methode en onder de naam ‘De Sprint’ door gegaan.

Ik vroeg hem te vertellen over Glenn Mills en hij vertelde vreselijke dingen

De rechter had de zitting stop gezet om de advocaat te laten informeren bij me of er plek was in onze crisisopvang en om te informeren hoe dat bekostigd moest gaan worden. Het werd een kort gesprek want de schorsing duurde maar 15 minuten. Uiteraard was ook hij welkom en nog dezelfde middag werd hij gebracht door zijn vader en zijn advocaat.  Hij was boos op de hele wereld maar wel goed aanspreekbaar. Met hem ging ik wandelen nadat zijn vader en advocaat vertrokken waren. Ik vroeg hem te vertellen over Glenn Mills en hij vertelde vreselijke dingen. Zo was hij AJAX supporter en moest in de instelling tijdens de wedstrijd rechtop, met zijn handen steunend op zijn knieën die elkaar moesten blijven raken, met zijn rug naar de televisie zitten. De hele wedstrijd. In de pauze moest hij de toiletten schoon maken.  Twee keer vijfenveertig minuten in die houding terwijl de rest van de groep en groepsleiders naar de wedstrijd keken.

Ik maakte afspraken met hem. We gingen indertijd regelmatig naar een wedstrijd of training van AJAX met de groepen en dat supporter zijn van AJAX kon ik goed gebruiken in de omgang met hem. Ik stelde voor dat hij terug ging naar school en dat ik elke dag even bij hem langs kwam in de crisisopvang om te horen hoe het ging. Bovendien mocht hij me 24 uur per dag bellen.

Binnen één schooljaar heeft hij twee schooljaren doorlopen en zijn diploma gehaald

Het was echter ook een jongen die grenzen opzocht. Belonen voor goed gedrag, hem serieus nemen, alles bespreekbaar maken maar ook grenzen aangeven en maatregelen nemen als hij er overheen ging. Een maand later zat hij wegens goed gedrag bij AJAX op de tribune. Binnen één schooljaar heeft hij twee schooljaren doorlopen en zijn diploma gehaald. Na anderhalf jaar konden we hem met één keer in de week begeleiding  weer thuis laten wonen en uiteindelijk los laten. Natuurlijk is hij weleens over grenzen heen gegaan maar dat moest ook, anders leerde hij niets.

De creatieve boekhouder

Nu komen we op een punt dat we het over financiën gaan hebben. Op mijn koophuis zat een hypotheek van de SNS bank. De SNS bank stond niet toe dat mijn koophuis een crisisopvang werd. Dat had te maken met het bestemmingsplan. De boekhouder, R. Assenberg, had de oplossing. Ik maakte € 1000,00 per maand over van de bedrijfsrekening naar mijn privérekening en van mijn privérekening naar de SNS bank. Hij vertelde me dat hij dat later in de boekhouding wel weer recht zou trekken.

‘Rechttrekken’

Ik heb er nooit meer iets over gehoord, nooit meer bij stilgestaan maar na mijn arrestatie, 5 jaar later,  bleek na verhoor door de FIOD dat er nooit iets recht getrokken was. Deze overboekingen van € 1000,00 per maand naar mijn privérekening voor het betalen van de hypotheek voor de crisisopvang werden gezien als inkomsten, maar in mijn IB (inkomsten Belasting) aangiftes over 2009 en 2010 stond daar niets over. Deze aangiftes zijn door mijn voormalig boekhouder gedaan en ik heb ze nooit gezien. Er is door de Belastingdienst voor zover ik weet ook nooit op gereageerd. Gelukkig heb ik vanaf dat mijn koophuis crisisopvang werd nooit vooraftrek gevraagd. Een beetje belastingfraudeur had dat op zijn minst wel gedaan.

Op Kerstavond werd ik gebeld door de politie in Breda. Op het bureau zaten ze met een 12-jarig autistisch jongetje wat naar een crisisplek moest

Het tweede financiële wat speelde is de kosten voor de kinderen. Binnen korte tijd zat de crisisopvang vol. Woonden er vier kinderen permanent en was er verloop onder de andere plekken. Er werden kinderen aangemeld door hun ouders, door Bureau Jeugdzorg, BJZ,  maar ook door de Raad voor de Kinderbescherming en zelfs de politie in Brabant heeft het gepresteerd op kerstavond een kind te komen brengen omdat het thuis niet meer ging en de crisisdienst van Jeugdzorg niet bereikbaar was. Op Kerstavond werd ik gebeld door de politie in Breda. Op het bureau zaten ze met een 12-jarig autistisch jongetje wat naar een crisisplek moest. Het alternatief was de kerstdagen slapen in een politiecel.

Altijd paraat

Soms kwam een kind een maand ter overbrugging voor de opname in een AWBZ kliniek, soms drie maanden omdat ouder ziek was of geopereerd werd. Het waren echter altijd kinderen met autisme of gedragsproblemen. Ik plaatste altijd alle kinderen die aangemeld werden. Of ze nou naar de crisisopvang gingen, de logeer weekenden of vakanties mee gingen, thuis of op school hulp of begeleiding nodig hadden, mijn team en ik stonden altijd, vierentwintig uur per dag paraat. Er waren geen wachtlijsten.

Exorbitante vergoedingen Bureau Jeugdzorg

Tegenover die opvang stond een minimum aan inkomsten. Dit terwijl er wel degelijk Zorg in Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB) was aangevraagd of afgegeven voor deze kinderen. Dat geld werd ontvangen door de Bureau’s Jeugdzorg. Ik kwam erachter dat Bureau Jeugdzorg soms wel 5 tot 12.000 euro per maand per kind ontving voor hun pupillen en er waren nog een aantal zaken waar ik mijn bedenkingen over had.

Vanaf toen was ik klokkenluider

Tijd om aan de bel te trekken bij het ministerie dus. Vanaf toen was ik klokkenluider. Soms vraag ik me af, of ik als ik van te voren had geweten waar dat toe zou leiden, ook aan die bel getrokken zou hebben. Het antwoord is ja maar dan niet bij de betreffende ministeries.

Dat is de grootste fout die ik in mijn leven heb gemaakt.

Voor het vervolg klik hier

Advertenties