Desiree van Doremalen

Hoe slecht kan een mens zijn? Hoe doortrapt en gemeen en hoe kan iemand o.a. een secretaris generaal van VWS zover krijgen dat hij naar haar pijpen danst? Daarvoor moet je een slang zijn, een serpent is in deze een betere benaming en voor de betreffende Secretaris Generaal heb ik helemaal geen woorden.

Desiree leerde ik ergens aan het begin van Vrienden van Tom kennen. Er kwam op de 1 of andere manier contact tot stand i.v.m. haar dochter. Haar dochter werd opgegeven om mee te gaan naar Eurodisney. Het was de 1e keer dat we gingen en we hadden akkoord van alle betrokkenen. Van Zorgkantoor tot voogden tot ouders, iedereen was akkoord.

In de loop der jaren bleven we contact houden. De meeste contacten die we hadden ging over kinderen onterecht geplaatst in jeugdgevangenissen of kinderen/gezinnen in moeilijke situaties. Desiree profileerde zich indertijd als iemand die zich op juridisch niveau aan het bijscholen was daar waar ik vnl. in de praktijk werkte. Omdat ik merkte dat Desiree alles naar zich toe trok, ook van de dingen waar ze geen verstand van had hield ik de boot af en beperkte me tot de dossiers die speelden. Op zeker moment had ik Desiree overstuur aan de telefoon. Haar zoon was opgepakt en had in de cel gezeten. Daarna was hij naar een vriend gegaan. Desiree vroeg me of het kwaad kon dat zij het PGB van haar zoon op haar naam bleef zetten ook al verleende ze geen zorg meer zolang hij niet thuis was want, zo vertelde ze, ze kon het geld niet missen. Los van die van haar zoon schreef ze ook het PGB van haar dochter weg op haar naam.  Overigens is Desiree buiten het onderzoek van VWS en het Zorgkantoor gebleven. De reden waarom laat zich raden!

Toen het op een gegeven moment te zwaar werd voor mij om alleen de toko te runnen vroeg Desiree me of ik niet met haar wilde samen werken. We zouden een mooi team zijn en blablabla. Ik wilde dat niet. Wat ze deed deed ze goed maar samen werken 24/7 met haar zag ik niet zitten. Korte tijd daarna werd Saskia mijn vennoot. Desiree bleef wel bezwaren maken om mij te ondersteunen waaronder die van mijn zoon. Zo maakte ze een week voor mijn arrestatie nog bezwaar en trok ze dat bezwaar zonder mijn medeweten een dag na mijn arrestatie in en deed terloops ook nog even een valse melding bij Bureau Jeugdzorg over de kinderen. Ik zat in alle beperkingen en wist dat uiteraard niet op dat moment. Toen de beperkingen werden opgeheven belde ik haar van uit de PI. Ik maakte me vreselijke zorgen om mijn kinderen die er alleen voor stonden en hoopte dat zij iets voor ze zou kunnen betekenen.  Wat zat ik ernaast. Verschrikkelijk. Had ik geweten dat ze die melding had gedaan had ik haar nooit gebeld. Ik verwachtte het ook niet. Juist zij zou beter moeten weten. Later hoorde ik ook nog dat ze hysterisch en als een gek heeft staan gillen in de telefoon tegen een medewerker van BJZ: “Haal nu die kinderen daar weg” enz. Toen ik haar belde kletste ze mee. Niets over een melding, niets over hoe ze over me dacht, niets over wat ze achter mijn rug om had gedaan en ook niets over de andere ouders die ze indoctrineerde en verkeerd informeerde.  Inmiddels weet ik dat dat Desiree ten voeten uit is.

Desiree heeft zich gemeld. Althans in het getuigenverhoor spreekt ze zichzelf tegen. In het begin van het verhoor zegt ze dat ze benaderd is, aan het eind van het verhoor zegt ze dat ze zelf contact heeft gezocht. Ook geeft ze toe in dat verhoor dat ze een melding over mijn kinderen heeft gedaan. Kinderen die ze toch al 5 jaar volgde, soms zag en met wiens moeder ze af en toe samen knokte ivm het welzijn van andere kinderen. Wat echter pas echt verontrustend is, is het feit dat ze in het verhoor verteld dat ze bij de Politie in Rotterdam heeft gewerkt bij de afdeling intake en nu komt het…..Ik bezit schermafbeeldingen van begin 2017 waarin ze tegen een kwetsbare ouder zegt dat ze bij het OM heeft gewerkt en als rechercheur.

Bleef het daar nou maar bij maar nee, zo zegt ze tegen mensen online dat ze contacten heeft met mensen waarvan betreffende mensen dromen dat ze diegene hun schoenen mogen poetsen en wie daarmee bedoeld wordt zien we in de schermafbeelding van een whats app gesprek tussen Desiree en Eric Gerritsen, de Secretaris Generaal van VWS. De inhoud behoeft geen uitleg evenals de inhoud van een mail waarin Desiree voorstelt iemand te laten infiltreren want….2 weten er meer dan 1. Het serpent! Intussen zijn we 5 jaar verder en waarschuwt ze (recent nog) nog steeds mensen via de DM van Twitter voor me en haalt ze me door het slijk. Zij kan dat want wordt gedekt door mensen bij VWS en dweept er ook nog mee.

 

 

Advertenties