Curatoren

Okkerse en Schop Advocaten Almere
Hebben het faillissement van Vrienden van Tom gedaan. Kantoor van Onzichtbaar Anders laten ontruimen (wat dus niet mocht) en alles laten vernietigen. Huur niet opgezegd evenals telefoonab enz waardoor ik in detentie zwaar in de schulden kwam. Te laat betaalde openstaande facturen van BJZ voor de zorg van de kinderen geint waardoor medewerkers en andere rekeningen niet betaald konden worden. De Rechter-commissaris ging daarmee akkoord.

De Haan Advocaten en Notarissen Almere
Hebben faillissement Onzichtbaar Anders behandeld. Hebben in dat faillissement het PGB van zoon meegenomen. Zorggeld dus en bestemd voor de zorg van mijn zoon. Ik heb geprobeerd het faillissement opheffen tegen te houden om die reden maar daar wilde de rechter commissaris niets van weten en dus is De Haan er met Tom zijn zorggeld vandoor.

Advertenties