Bureau Jeugdzorg (IKV, VT) en LPA

Bracht kinderen die een OTS hadden jarenlang onder in de (crisis)opvang. Betalen voor de zorg die er 24/7 geleverd werd duurde vaak maanden. De oplossing van BJZ voogden…gebruik maar even het PGB wat over is van een ander kind, we verrekenen het later wel. Er was nooit iets te verrekenen het was standaard te weinig. Ook de voogden mochten niet getuigen in mijn rechtszaak. Stichting Vrienden van Tom was een particuliere instelling. BJZ mocht volgens de wet geen kinderen meer onder brengen in particuliere instellingen. Omdat ze nergens met de kinderen onder voogdij terecht konden (wetswijziging, kinderen mochten niet meer in de jeugd PI geplaatst worden als ze niets strafbaars hadden gedaan) werden ze dus tegen de wet in geplaatst bij o.a. Stichting Vrienden van Tom

BJZ Almere
Heeft mijn dochter ca 8 maanden voor haar 18e verjaardag een OTS gegeven want ze moest naar school. Dat dochter net uit het revalidatiecentrum kwam en dat ze daarvoor uitgevallen was ivm de gevolgen van hersenvliesontsteking en we met het team al 2 jaar bezig waren te zoeken naar een goede en aangepaste onderwijsplek werd uiteraard niet in het dossier gezet. Moeder lag dwars stond in de rapportage. De LPA was notabene bij het laatste gesprek in het revalidatiecentrum wat uiteraard ook niet in het rapport stond. Naar het kind zelf en de afspraken die waren gemaakt met de leerplichtambtenaar werd niet gekeken. Op haar 18e verjaardag had dochter nog steeds geen onderwijsplek. Wel kreeg BJZ elke maand fors betaald voor het mailtje wat ze me stuurden: Heeft dochter al een plek op een school?

Spirit Jeugdhulp
Spirit (onderdeel van BJZ) heeft na mijn arrestatie de (crisis)opvang draaiende gehouden. Prima want de zorg voor de kinderen moest gecontinueerd worden. Ze vergaten echter de huur/hypotheek te betalen (electra en water werden wel betaald) waardoor na 10 jaar betalen mijn koophuis geveild werd met 71.000 euro verlies. Je vangt dus geld voor kinderen die afhankelijk zijn en betaald vervolgens niet de huur. Wat is er met dat geld gebeurd? Nieuwe kostenpost opgericht of andere leaseauto aangeschaft? Zij mogen dat….!

Leerplicht Almere
Nadat dochter uit revalidatie kwam is afgesproken met leerplicht dat ze eerst gediagnosticeerd zou worden. Dat was bijna klaar toen ik werd gearresteerd. Prompt werd ik gedagvaard direct na mijn 1e detentie voor het niet naar school laten gaan van mijn dochter. Maanden later in de rechtbank (ik zat inmiddels in mijn 2e detentie) kreeg ik daarvoor een boete van 400 euro. De leerplicht vergat de rechter tijdens dat proces even te vertellen dat mijn dochter een ontheffing had gekregen van het hoofd van de GGD. Een gesprek waar ook de voogd bij is geweest en wat op papier stond op het moment dat ik moest voorkomen daarvoor. De leerplicht en de voogd waren op de hoogte hiervan maar zwegen in de rechtbank.

Advertenties