Belastingfraude

De boekhouder deed mijn IB. In 2009 en 2010 heeft hij deze ingediend zonder mijn goedkeuring, zonder dat ik een kopie kreeg. Bewezen is dat het vanaf zijn boekhoudprogramma en zijn IP-adres is verstuurd. Tijdens mijn verhoren door de FIOD werden deze IB’s onder mijn neus gelegd. Het was de 1e keer dat ik ze zag en er stond ook geen handtekening onder van me.

Zijn verklaring was dat hij het me gemaild heeft en dat de afspraak was dat hij als er binnen 2 weken geen reactie kwam op de mail de IB zou versturen naar de belastingdienst. Ik bewaarde al mijn mails. Deze mails zijn nooit gevonden, ook niet bij hem. Hij kon ze ook niet overleggen. Kopieën werden niet aangetroffen bij de in beslagname door de FIOD van mijn restant administratie na mijn arrestatie (die hij zogenaamd al 30x had ingeleverd) kortom….ze zijn er niet!

Echter na mijn arrestatie kwamen er verontrustende mails binnen bij mijn advocate. Zie hier voor de pagina Rob Assenberg: Klik hier

De crisisopvang vond plaats in mijn koopwoning. De SNS bank maakte bezwaar want…bestemmingsplan blababla. Om problemen te voorkomen boekte ik elke maand precies 1000 euro over naar mijn priverekening en betaalde daarvan de hypotheek. Ik vroeg geen vooraftrek want daar was geen recht op omdat ik er niet woonde (goede fraudeur he?!) Het huis was volledig crisis en time-out opvang. Wat zegt de belastingdienst en wat zei de OvJ: Op basis van de IB werd ik veroordeeld voor belastingfraude, die 1000 euro pm werd gezien als inkomen?! en op basis van mijn veroordeling vond de belastingdienst dat ik dat als inkomen had gehad dus of ik even een ton per jaar met terugwerkende kracht wilden betalen. Klein detail…in 2013  en 2014 zat ik gedetineerd en ook over die jaren liggen er aanslagen van een ton.

Advertenties